Inschrijving 2022

Voor de inschrijvingen voor het seizoen 2022-2023 moeten vier zaken gebeuren:

 1. Invullen van het inschrijvingsformulier vóór 10 mei.
 2. Betalen basisbedrag van 230 Euro (alle jeugdploegen in competitie) of 160 Euro (balgewenning) (Gelieve tijdig het juiste bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Sferos Deinze (BE 90 8601 1591 0332) met als mededeling “Lidgeld 2022: Voornaam+Naam lid”). Je krijgt een administratieve kost terugbetaald van 10 Euro indien je inschrijft vóór 10 mei 2022 en betaalt vóór 28 mei 2022. Lidgeld verhoogt met 40 Euro indien u niet wenst deel te nemen aan de jaarlijkse verkoopactie. In dit geval betaalt u dus 270 Euro, respectievelijk 200 Euro bij inschrijving. De volledige procedure staat in het inschrijvingsformulier vermeld.
 3. Akkoord met de algemene voorwaarden (hieronder te lezen en op te halen). Enkel bij akkoord kan je (opnieuw) lid worden van Sferos Deinze.
 4. Het vierde deel handelt over onze privacyverklaring. Indien u hiermee akkoord gaat, hoeft u hier niks voor te doen. Als u inschrijft, gaat u stilzwijgend akkoord met deze privacyverklaring. Heeft u echter opmerkingen op deze verklaring, kan u deze per mail aan info@sferos.be laten weten. Wij houden dan rekening met uw opmerkingen voor uw zoon/dochter. De privacyverklaring kan u terugvinden op onze website: http://sferos.be/www.sferos.be/informatie/privacyverklaring

Het inschrijvingsformulier vind je hier:

Inschrijvingsformulier

 

Opgelet: enkel bij betaling vóór 28 mei 2022 kan je een deel van het lidgeld recupereren.

 

Algemene voorwaarden voor jeugdspelers bij Sferos Deinze

 

Algemeen

Jeugdspeler zijn bij Sferos Deinze houdt in dat je je houdt aan de sportieve en extrasportieve afspraken die gemaakt worden. Deze afspraken zijn nodig om enerzijds de organisatie vlot te laten verlopen en anderzijds om iedereen de kans te geven zijn hobby onder optimale omstandigheden te kunnen beoefenen. Enkel in onderling overleg met de organisatie, trainers of ploegverantwoordelijken kan hiervan afgeweken worden. Een sportclub is daarin niet verschillend van andere buitenschoolse hobby’s zoals muziekschool of tekenacademie.

Lid worden van Sferos Deinze houdt in dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn onderaan te downloaden (pdf).

 

Verplichtingen als lid van Sferos Deinze

 

Ledenbijdrage: lidgeld en verkoopacties

Sferos koos ervoor de ledenbijdrage te verdelen over een vast (lidgeld) en een variabel (verkoopacties) gedeelte. Lid worden van Sferos Deinze houdt een verplichte bijdrage aan beide in.

Voor elk regulier seizoen of bij aansluiting wordt het lidgeld betaald aan Sferos Deinze voor dat volledige seizoen (augustus/september tot april/mei, afhankelijk van niveaugroep en competitiekalender). Het exacte bedrag wordt jaarlijks door het algemeen bestuur vastgelegd en is gebaseerd op reële kosten, het aantal aangeboden trainingen en wedstrijden per groep. Wie niet in staat is dit lidgeld te betalen, dient zelf het (jeugd)bestuur te contacteren.

Daarnaast wordt jaarlijks een verkoopactie georganiseerd waarin een verplichte bijdrage dient geleverd te worden.

 

Aansluiting – verzekering

Alle leden van Sferos worden officieel aangesloten via de Vlaamse Volleybalbond. Hierdoor kan iedereen genieten van de sportongevallenverzekering die hieraan vasthangt. Bij aansluiting krijgt iedereen een licentiekaart mee die volledig moet ingevuld worden (niet bij herinschrijving). Deze moet ook door de huisdokter afgestempeld worden, hiermee geeft die aan dat de jongere in kwestie medisch in staat geacht wordt te volleyballen. Deze kaart moet zo spoedig mogelijk terug bij een Sferosverantwoordelijke terechtkomen. Pas dan kan de verzekering in orde worden gebracht. Voor de eigen boekhouding dient ook een fiche ingevuld te worden met alle persoonlijke gegevens van de spelers en ouders/voogd.

 

Sportief

Volleybal is bij uitstek een ploegsport en Sferos Deinze wil die binnen een competitiestructuur aanleren en uitoefenen. Dit competitief aspect heeft zijn belang binnen de sportieve en extrasportieve opvoeding (motivatie, ploegaspecten, omgaan met druk en omgeving…), zonder dat daarbij het eindresultaat als dusdanig de prioriteit krijgt. Om dit te verwezenlijken is het essentieel zich aan enkele basisregels te houden:

 • Als Sferosjeugdspeler ben je deel van een ploeg. Maximale en tijdige aanwezigheid op trainingen en wedstrijden moet dus een streefdoel zijn.Afspraken met trainer(s) en Sferosverantwoordelijken worden steeds nageleefd en opgevolgd.
  • Afwezigheden op trainingen en wedstrijden worden steeds en zo snel mogelijk gemeld aan de trainer(s) en/of verantwoordelijken.
  • Het aangegeven startuur voor een training is het uur waarop alles en iedereen klaar is om de opwarming te starten.
  • De groep van ouders is verantwoordelijk voor vervoer naar wedstrijden op verplaatsing. Daarvoor wordt voor aanvang van het seizoen een lijst opgesteld.
 • Respect voor medespelers, trainers, Sferosverantwoordelijken, tegenstanders, scheidsrechters… staat buiten kijf. Sferos Deinze wil zich intern en naar de buitenwereld toe profileren als een sportieve organisatie.
 • Respect voor aangeboden materiaal en zalen: idem.
 • Indien er zich problemen voordoen, wordt dit zo snel mogelijk gemeld aan de trainer, ploegverantwoordelijke of een clubverantwoordelijke.
 • Volleyballen vraagt aangepaste sportkledij (vraag hierover zeker uitleg, het voorkomt heel wat problemen achteraf!):Sporten is zweten en durven afzien…
  • Indoor sportschoenen, aangepast aan volleybal
  • T-shirt of sporttrui, sportbroekje (geen jeans…), sportkousen
  • Kniebeschermers zijn niet verplicht doch worden stellig aangeraden
  • Trainingsbroek en -vest of sweater voor de koudere dagen
  • Sferos Deinze zorgt voor een uitrusting (truitje + broekje) voor de wedstrijden. Elke speler houdt deze uitrusting zelf bij en houdt die in perfecte conditie gedurende het ganse seizoen. Bij verlies of schade kan Sferos de kost bij de speler recupereren.
 • Daar waar mogelijk wordt gedoucht onmiddellijk na de activiteit.
 • Dit loopt niet langer uit dan 15 minuten na de activiteit.
 • De geleverde inzet op training en wedstrijd is steeds maximaal. Daarop mag de speler worden aangesproken. Maximale inzet leidt tot maximale resultaten. De persoonlijke ontwikkeling en het functioneren binnen een groep staan vooraan bij Sferos, het resultaat is daar slechts een reflectie van.
 • Het is belangrijk jeugdspelers binnen alle aspecten van de sport op te leiden. Jeugdspelers kunnen daarom aangeduid worden om een wedstrijden van jongere groepen te (bege)leiden.

Klik hier om PDF met Algemene Voorwaarden te downloaden