Terugbetaling mutualiteiten

Heel wat mutualiteiten geven een deel van het inschrijvingsgeld voor een sportclub terug. Hiervoor dienen specifieke formulieren ingevuld te worden. Het is Sferos Deinze niet toegestaan deze formulieren standaard voor iedereen in te vullen. Het initiatief moet dus van de ouders komen. De onderstaande procedure is de enige juiste:

  • Download het formulier van de website van de betreffende mutualiteit of vraag het daar aan
  • Vul ALLE gegevens in en voorzie het formulier van een klever (indien vereist)
  • Dit formulier moet terecht komen bij financieel verantwoordelijke Ann Raes (met zo weinig mogelijk tussenstappen). Die controleert of het lidgeld werd betaald en voorziet het formulier van de nodige handtekeningen/stempels. Sferos kan/mag enkel de velden invullen die voor haar voorzien zijn.
  • In de meeste gevallen stuurt Sferos het formulier zelf naar de mutualiteit. U krijgt dus het formulier niet standaard terug. Gelieve te controleren of de terugbetaling gebeurde door uw mutualiteit.

Nog enkele opmerkingen:

  • Onvolledig ingevulde formulieren kunnen door ons niet ingevuld worden en/of worden door de mutualiteit geweigerd
  • Terugbetaling kan enkel als het lidgeld betaald werd voor het jaar waarvan sprake
  • Voor jeugd: bij gescheiden ouders kan terugbetaling enkel gebeuren naar de persoon die het lidgeld betaalde