Verzekering

Door aansluiting bij Sferos werd automatisch een verzekering bij Ethias afgesloten. De leden die van de verzekering gebruik willen maken moeten alle formaliteiten hieromtrent verzorgen.

Dit zijn de stappen die je moet volgen om een correcte aangifte in te dienen:

  • Vul een aangifteformulier in.
  • Vraag (persoonlijk en/of via dit formulier) om het ongeval elektronisch aan te geven. Dit kan enkel gebeuren door de secretaris van Sferos Deinze (Freddy Broucke).
  • Laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de behandelende geneesheer (spoedarts of huisdokter) om het aangifteformuier volledig te maken. Zonder dit getuigschrift wordt de aangifte niet aanvaard! Stuur het volledige pakket naar verzekeringsmaatschappij Ethias – Sportongevallen – volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Je krijgt dan per post een dossiernummer, een samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
  • Van zodra je genezen bent, dient een arts (specialist of huisdokter) dit attest in te vullen en moet dit zo snel mogelijk teruggestuurd te worden naar de verzekeraar.
  • Het slachtoffer dient eerst zelf alle rekeningen te betalen en de tussenkomst van het ziekenfonds te vragen.
  • Vervolgens moet het slachtoffer de bewijsstukken van medische kosten overmaken aan Ethias (gelieve steeds¬†dossiernummer en rekeningnummer te vermelden).